Przejdź do treści
Home » Ważne informacje

Ważne informacje

Ważne informacje-streszczenie:

Zapraszamy do zgłaszania streszczeń doniesień naukowych, które będą prezentowane w formie plakatów podczas konferencji naukowo-metodycznej.

· Streszczenia dla Modułu dla Naukowców (sesja posterowa) powinny zawierać od 1500 do 2000 znaków, w języku polskim, i mieć wydzielone sekcje: Wstęp, Metody, Wyniki, Dyskusja

· Streszczenie nie może zawierać tabel, wykresów, rysunków, fotografii ani referencji.

· Streszczenie powinno być sformułowane w formie bezosobowej oraz w aspekcie dokonanym.

· W streszczeniu należy umieścić imiona i nazwiska autorów wraz z afiliacją.

Ważne informacje-monografia pokonferencyjna

· Kopie pełnotekstowe wybranych wystąpień i posterów zostaną opublikowane w formie monografii pokonferencyjnej po uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu Naukowego i spełnieniu wymogów edytorskich. O decyzji Komitetu Naukowego wraz z wytycznymi, uczestnik zostanie poinformowany mailowo.

Ważne informacje-poster:

Wymagania formalne dotyczące zaakceptowanych na podstawie streszczeń plakatów do prezentacji: 

Plakat powinien posiadać:

  • format A1 lub A-0 (MIN.59,4 cm x 84,1 cm) – pionowo 
  • w lewym górnym rogu powinien mieć logo AWFiS  
  • tytułu pracy sugeruje się czcionkę bezszyfrową o wielkości od 90 do 140 pkt., dla nagłówków: od 36 do 84, dla tekstu: od 18 do 26.  
  • informacje o autorze/autorach (tytuł naukowy, imię, nazwisko, afiliacja, e-mail) 
  • cel pracy
  • krótkie wprowadzenie do tematu pracy
  • metody badań
  • wyniki badań
  • wnioski z badań
  • piśmiennictwo

Pełnotekstowe wersje wybranych prezentacji i plakatów zostaną wydane w formie monografii pokonferencyjnej, po otrzymaniu pozytywnej opinii od Komitetu Naukowego oraz spełnieniu wymogów edytorskich. Autorzy będą informowani drogą mailową o decyzji Komitetu Naukowego i będą proszeni o złożenie oświadczenia autorskiego oraz zgody

ORGANIZATORZY I PARTNERZY KONFERENCJI