Przejdź do treści

Program konferencji

Sesja wykładowa obejmująca kilkanaście wystąpień wystąpień podzielonych na 2 bloki tematyczne: przeciwdziałanie problemom zdrowotnym związanym z zakażeniem wirusem SARS-CoV2 oraz edukacja prozdrowotnej i zalecenia dotyczące aktywności fizycznej i prawidłowego odżywiania dzieci i młodzieży
sesja posterowa.

Dzień 1: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Sala Kongresowa

09.00 – 10.00 – rejestracja uczestników
10.00 – 10.15 – otwarcie konferencji
10.15 – 13.00 – sesja wykładowa (blok I)
13.00 – 13.30 – przerwa kawowa
13.30 – 15.30 – sesja wykładowa (blok II)
15.30 – 16.15 – przerwa obiadowa
16.15 – 17.00 – sesja posterowa


Tematy w sesji wykładowej (blok I):

 • Molekularne podłoże działania wirusa SARS-CoV2 na organizm ludzki w kontekście wpływu na projektowaną aktywność fizyczną pacjentów 
 • Problemy diagnostyczne związane z wirusem SARS-CoV2 i innymi zakażeniami towarzyszącymi 
 • Metody wspomagania powrotu do zdrowia i sprawności u osób starszych po przebyciu COVID-19
 • Rehabilitacja dzieci z zespołem post-covidowym w świetle wyników randomizowanych kontrolowanych badań klinicznych 
 • Problem nadwagi i otyłości w społeczeństwie polskim po pandemii oraz metody przeciwdziałania tym problemom 
 • Znaczenie racjonalnego żywienia w profilaktyce nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży
 • Zalecenia racjonalnego żywienia młodzieży uprawiającej sport
 • Suplementacja diety dzieci i młodzieży o zwiększonej aktywności fizycznej
 • Znaczenie żywności i suplementów probiotycznych dla zachowania i poprawy zdrowia młodzieży w okresie adolescencji
 • Znaczenie szkolnej edukacji zdrowotnej dla kształtowania prozdrowotnego stylu życia dzieci i młodzieży
 • Prezentacja wyników sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w ramach Sport Klubów

Dzień 2: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Sala Kongresowa

09.30 – 11.00 – warsztaty 1, 2, 3
11.00 – 11.30 – przerwa kawowa
11.30 – 13.30 – panel dyskusyjny
13.30 – 13.45 – podsumowanie konferencji
13.45 – 14.00 – podziękowanie i zamknięcie konferencji


ORGANIZATORZY I PARTNERZY KONFERENCJI