Przejdź do treści

O konferencji

Konferencja Naukowo-Metodyczna pn. „Aktywność fizyczna, styl życia i zdrowie przed i po pandemii” odbędzie się 12-13 kwietnia 2024 roku w Sali Kongresowej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Zgłoszenia uczestnictwa proszę wysyłać poprzez formularz na stronie w terminie do 17.03.2024 r.

Organizator konferencji

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk

Patronat

Sprawuje JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku: prof. dr hab. Paweł Cięszczyk

Komitet naukowy

 • dr hab. Agnieszka Maciejewska-Skrendo, prof. AWFiS,
 • prof. dr hab. Andrzej Kosmol (AWF Warszawa),
 • prof. dr hab. Adam Zając (AWF Katowice),
 • prof. dr hab. Adam Maszczyk (AWF Katowice),
 • prof. dr hab. Magdalena Więcek (AWF Kraków),
 • dr hab. Michał Spieszny (AWF Kraków),
 • dr hab. Barbara Frączek, prof. AWFiS (Gdańsk),
 • dr hab. Agata Leońska-Duniec, prof. AWFiS (Gdańsk),
 • dr hab. Katarzyna Leźnicka, prof. AWFiS (Gdańsk),
 • dr hab. Marcin Dornowski, prof. AWFiS (Gdańsk),
 • dr hab. Aleksandra Jażdżewska, prof. AWFiS (Gdańsk).

 • dr hab. Agnieszka Maciejewska-Skrendo
 • dr hab. Aleksandra Jażdżewska
 • dr Paweł Drobnik
 • dr Kinga Humińska-Lisowska
 • dr Monika Michałowska-Sawczyn
 • dr Aleksandra Bojarczuk
 • dr Magdalena Dzitkowska-Zabielska
 • mgr Joanna Żelazny
 • mgr Żaneta Wojdakowska
 • dr Piotr Wojdakowski

Zaproszeni goście

 • prof. dr hab. Andrzej Klimek – AWF Kraków
 • prof. dr hab. Bartosz Molik – AWF Warszawa
 • prof. dr hab. Andrzej Kosmol – AWF Warszawa
 • dr Janusz Dobosz – AWF Warszawa
 • dr hab. Maria Gacek – AWF Kraków
 • Adrianna Dadci-Smoliniec – KS Ada Judo Fun
 • Damian Kuźmiński – Urząd Miejski Gdańsk
 • prof. dr hab. Adam Maszczyk
 • prof. dr hab. Magdalena Więcek
 • dr hab. Marek Zawartka
 • dr Aleksandra Pięta

ORGANIZATORZY I PARTNERZY KONFERENCJI

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Doskonała Nauka II