Przejdź do treści

Zaproszeni goście i wykładowcy

Podczas konferencji Naukowo-Metodycznej pt. „Aktywność fizyczna, styl życia i zdrowie przed i po pandemii”, uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać inspirujących prelegentów z różnych dziedzin nauki i praktyki związanych z tematyką konferencji.

DR HAB. AGNIESZKA MACIEJEWSKA-SKRENDO, PROF. AWFIS

PROF. DR HAB. ANDRZEJ KLIMEK

DR HAB. MICHAŁ SPIESZNY, PROF. AWF W KRAKOWIE

PROF. DR HAB. ADAM ZAJĄC

PROF. DR HAB. ANDRZEJ KOSMOL

DR ALEKSANDRA PIĘTA

DR MAŁGORZATA POGORZELSKA